Menu - Sakes - Junmai

Menu - Sakes - Junmai

Niizawa Sake Brewing Company 株式会社新澤醸造店

Hakurakusei Tokubetsu Junmai (1800ml)
Hakurakusei Tokubetsu Junmai (720ml)
Sold Out

Niizawa Sake Brewing Company 株式会社新澤醸造店

Hakurakusei Tokubetsu Junmai (720ml)
Hitotoki Rose Sparkling Junmai (720ml)
Sold Out
Hitotoki White Sparkling Junmai (220ml)
Sold Out
Kuroushi Junmai (1800ml)
Sold Out

Nate Sake Brewing Company 名手酒造店

Kuroushi Junmai (1800ml)

Nate Sake Brewing Company 名手酒造店

Kuroushi Junmai Shiboritate (720ml)
Megane Senyo (1800ml)
Sold Out

Hagino Shuzo 萩野酒造

Megane Senyo (1800ml)

Hagino Shuzo 萩野酒造

Megane Senyo (720ml)
Mimurosugi Bodai Moto Junmai (720ml)
Sold Out

Mimurosugi みむろ杉

Mimurosugi Bodai Moto Junmai (720ml)
Mimurosugi Kioke Bodai Moto (720ml)
Sold Out

Mimurosugi みむろ杉

Mimurosugi Kioke Bodai Moto (720ml)
Ryujin Tokubetsu Junmai (720ml)
Sold Out

Huchuhomare 府中誉株式会社

Taiheikai Tokubetsu Junmai (720ml)
Zaruso Hourai Yonrokushiki Tokujun Namagenshu (720ml)
Sold Out