Menu - Sakes - Junmai Daginjo / Daiginjo

Menu - Sakes - Junmai Daginjo / Daiginjo

DATE 7 SEASON 2 episode 1 KOGANESAWA style (720ml)
Sold Out

Kawakei Shouten 合名会社川敬商店

DATE 7 SEASON 2 episode 1 KOGANESAWA style (720ml)

Emishiki Shuzo 笑四季酒造株式会社

Emishiki Junmai Daiginjo Masterpiece UN (720ml)

Emishiki Shuzo 笑四季酒造株式会社

Emishiki Sensation Black (1800ml)

Emishiki Shuzo 笑四季酒造株式会社

Emishiki Sensation Blue (720ml)

Emishiki Shuzo 笑四季酒造株式会社

Emishiki Sensation Red (720ml)

Emishiki Shuzo 笑四季酒造株式会社

Emishiki Sensation White (1800ml)

Emishiki Shuzo 笑四季酒造株式会社

Emishiki Sensation White (720ml)
Hagino Tsuru Junmai Daiginjo (720ml)
Sold Out

Hagino Shuzo 萩野酒造

Hagino Tsuru Junmai Daiginjo (720ml)

Niizawa Sake Brewing Company 株式会社新澤醸造店

Hakurakusei Junmai Daiginjo Hyogo-ken Yashiro Shimokume Tokuto Yamdanishiki (720ml)

Isojiman 磯自慢

Isojiman Daiginjo (1800ml)

Isojiman 磯自慢

Isojiman Daiginjo (720ml)